Աշակերտական խորհուրդ

Խորհրդի նախագահ՝
Դ. Նուրբեկյանց
Քարտուղար՝
Հ. Հակոբյան

Հանձնախմբերի տիպերը.

 • կարգապահական 
  նախագահ՝ Մ. Գյոնջյան
 • մշակութային 
  նախագահ՝ ԱՆ. Պողոսյան
 • բնապահպանական 
  նախագահ՝ Լ. Ավետիսյան
 • բարեգործական 
  նախագահ՝ Ար. Հյուսնունց